Informații pentru cetățenii străini

Viza română. Am nevoie de viză?

Viza este un document care permite deţinătorului să se prezinte la un punct de trecere a frontierei române pentru a solicita tranzitul sau şederea temporară pentru o perioadă determinată în România. Reprezentanţii poliţiei de frontieră române solicită, de regulă, fiecărui străin să dovedească îndeplinirea condiţiilor de intrare şi şedere în România. Dacă îndeplinirea acestor condiţii nu este dovedită, străinului i se poate refuza intrarea în România, chiar dacă el deţine o viză valabilă.

Viza română se acordă de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

Tipurile de vize acordate de România sunt următoarele:

1. Viza de tranzit aeroportuar (simbol A) - permite intrarea în zona internaţională a aeroportului şi staţionarea până la îmbarcarea în avionul spre ţara de destinaţie.

2. Viza de tranzit (simbol B) - permite intrarea pe teritoriul României, în scopul tranzitului pentru o durată care nu poate depăşi 5 zile.

3. Viza de scurtă şedere (simbol C) - permite intrarea şi şederea pe teritoriul României pentru o perioadă care să nu depăşească 90 de zile într-un interval de 6 luni de la data intrării (sau de la data primei intrări, în cazul vizei multiple), în scopul desfăşurării uneia dintre următoarele activităţi: misiune oficială guvernamentală, turism, afaceri, vizită particulară, transport, participare la activităţi sportive, culturale, ştiinţifice sau academice. Dreptul de şedere al posesorului unei vize de scurtă şedere nu poate fi prelungit.

4. Viza de lungă şedere (simbol D) - permite intrarea şi şederea pe teritoriul României pentru o perioadă care nu depăşeşte 90 de zile, în scopul desfăşurării următoarelor activităţi: activităţi economice, activităţi profesionale, activităţi comerciale (investiţii), activităţi religioase sau umanitare, angajare în muncă, studii, reîntregirea familiei sau activităţi de cercetare ştiinţifică. Dreptul de şedere este de 90 de zile, dar poate fi prelungit prin solicitare adresată Oficiului Român pentru Imigrări. Cererile de prelungire a dreptului de şedere temporară se depun personal de către solicitanţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care li s-a aprobat şederea, la formaţiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări de la locul de reşedinţă. Depăşirea acestui termen atrage anularea vizei şi obligaţia de părăsire a României.

Dreptul de şedere pe teritoriul României conferit străinului prin viza de scurtă şedere nu poate fi prelungit.

Scopul călătoriei străinului care a intrat în România pe baza unei vize de scurtă şedere nu poate fi modificat pe durata prezenţei sale în România.

Viza de lungă şedere se acordă numai cu avizul Oficiului Român pentru Imigrări.

Viza de lungă şedere permite străinilor intraţi pe teritoriul României să solicite prelungirea dreptului de şedere temporară şi să obţină un permis de şedere. Această solicitare se adresează Oficiului Român pentru Imigrări.

Orice străin care doreşte să solicite o viză de intrare în România trebuie să anexeze la formularul de cerere un document de călătorie valabil şi acceptat de statul român, pe care să poată fi aplicată viza, precum şi documentele prevăzute de lege pentru dovedirea scopului călătoriei, a duratei şederii, a mijloacelor de întreţinere pe durata şederii şi a posibilităţii reîntoarcerii în ţara de origine sau continuării călătoriei în altă ţară, după terminarea şederii în România.

 

Am nevoie de viză?

Pentru a verifica dacă aveţi nevoie de viză, puteţi consulta listele de mai jos:

 • Anexa 1Lista statelor pentru ai căror cetăţeni este obligatorie viza de intrare în România (listă întocmită în conformitate cu Regulamentul CE 539/2001);
 • Anexa 2Lista statelor pentru ai căror cetăţeni nu este obligatorie viza de intrare în România (listă întocmită în conformitate cu Regulamentul CE 539/2001);
 • Anexa 3Lista statelor ai căror cetăţeni, posesori de paşapoarte diplomatice, de serviciu, oficiale şi al carnetelor de marinar, sunt scutiţi de la obligativitatea vizei pentru a intra în România.

Excepţii:

A. Cetăţenii statelor terţe, supuşi obligaţiei de a deţine viză în temeiul Regulamentului (CE) nr. 539/ 2001, pot tranzita România, într-o perioadă care nu depăşeşte 5 zile, fără a obţine în prealabil o viză română de tranzit, tip B, dacă:

 • sunt titulari ai unuia dintre următoarele documente eliberate de statele membre ale Uniunii Europene care aplică integral acquis-ul Schengen (Austria, Belgia, Cehia, Estonia, Franţa, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Slovenia, Slovacia, Suedia, Ungaria), sau de Danemarca, Islanda, Norvegia:
  • "viză uniformă" (Schengen) (menţionată la articolul 10 din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen);
  • "viză de lungă şedere" (menţionată la articolul 18 din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen);
  • "permis de şedere", inclus în anexa IV la Instrucţiunile Consulare Comune.
 • posedă o viză de scurtă şedere, o viză de lungă şedere sau un permis de şedere valabile eliberate de Bulgaria (conform anexei la Decizia 582/ 2008) şi Cipru(conform anexei la Decizia 895/2006);
 • posedă un permis de şedere valabil eliberat de Elveţia şi Liechtenstein (conform anexei la Decizia nr. 896/ 2006/ CE).

Condiţii:

Durata de valabilitate a documentelor menţionate trebuie să acopere durata tranzitului;

Cetăţenii în cauză sunt scutiţi de obligaţia obţinerii vizei române de tranzit, însă trebuie să îndeplinească în continuare condiţiile de intrare stabilite la articolul 5 (1) din Regulamentul 562/ 2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 – Codul Frontierelor Schengen (document valabil de trecere a frontierei, documente justificative ale scopului şi condiţiilor de călătorie, dovada că posedă suficiente mijloace de subzistenţă pe perioada tranzitului).

Pentru echivalarea unei vize uniforme, a unei vize naţionale sau a unui permis de şedere cu viza română de tranzit este necesar ca tranzitarea teritoriului României să se încadreze într-un traseu firesc către ţara care a eliberat viza sau pentru a se întoarce în ţara al cărui resortisant este, sau ţara de domiciliu.

Posesorilor unei vize cu o singură călătorie, epuizată în ceea ce priveşte dreptul de şedere sau numărul de călătorii, li se va permite tranzitul numai în perioada de valabilitate a vizei. Echivalarea cu viza română de tranzit şi tranzitarea teritoriului României de către posesorul unei asemenea vize urmează să se justifice numai ca o consecinţă a utilizării acelei vize, pentru reîntoarcerea în ţara al cărei resortisant este sau în ţara de domiciliu.


B. Titularii permiselor de şedere permanente eliberate de statele Uniunii Europenepot intra şi rămâne în România pentru o perioadă de până la 90 de zile în decurs de 6 luni fără viza română.

Aceste permise trebuie să fie eliberate în conformitate cu prevederile Directivei (CE) 109/2003 privind statutul de rezident pe termen lung al terţilor, potrivit cărora permisele de şedere eliberate terţilor cu statut de rezident pe termen lung în Statele Membre trebuie să fie valabile pentru o perioadă de cel puţin 5 ani.

La art. 8, alin. 3 din aceeaşi directivă se precizează că permisul de şedere al rezidenţilor pe termen lung trebuie să conţină la rubrica "tipul permisului” menţiunea "REZIDENT PE TERMEN LUNG – EC".

Permisele care nu se încadrează în aceste condiţii, nu sunt permise de şedere permanente şi prin urmare posesorii unor astfel de documente au nevoie de vize pentru a intra în România.

Citeste si:

Pentru informaţii detaliate privind viza română, consultaţi site-ul Ministerului Afacerilor Externe, secţiunea Viza română.

ANUNȚ IMPORTANT

23.12.2019

In perioada sarbatorilor de iarna oficiul consular de la Toronto nu va lucra dupa cum urmeaza: 25-29 decembrie 2019 si 01-05 ianuarie 2020 În cazul …

ANUNȚ IMPORTANT

27.11.2019

Va comunicam ca, in data de 3 decembrie 2019 Consulatul General al României la Toronto nu va lucra cu publicul. În cazul în care vă…

Alegeri Președintele României

14.11.2019

Alegerile Prezidențiale din anul 2019 vor fi organizate și se vor desfășura la Toronto în cadrul celor 2 secții de votare deschise în incinta…

ANUNȚ IMPORTANT

05.11.2019

În contextul alegerilor prezidențiale care vor avea loc în perioadele: · 8 - 10 noiembrie 2019 (turul I) și · 22 – 24…